த வறுதலாக கைபட்டு கணவனுக்கு சென்ற போன் கால்.. மனைவி பேசியதை கேட்டு உ யிரை வி ட்ட கணவன் அப்படி என்ன பேசினார் தெரியுமா?

திரையரங்கம்

இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் Gareth rees.  இவரது மனைவி claire. இவர்கள் இருவரும் க ருத்து வேறுபாடு காரணமாக சமீபத்தில் வி வாகரத்து பெற்றுள்ளனர். ஆனாலும், க ணவருக்கு தனது மனைவியை பிரிந்தது மிகவும் க ஷ்டமாக இருந்துள்ளது. இதனால் தனது மனைவியின் தொலைபேசிக்கு குறுஞ் செய்தியை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.

மேலும் இந்நிலையில், claire தனது புது காதலருடன் பேசிக்கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது Gareth rees அனுப்பிய குறுஞ் செய்தியை பார்த்த claire தனது முன்னாள் கணவரின் அந்த குறுஞ் செய்திக்கு பதிலளிக்க முயான்றுள்ளார். அப்போது அவருக்கே தெரியாமல் த வறுதலாக பழைய கணவருக்கு போன் அழைப்பு சென்றுள்ளது.

இதனை கவனிக்காத claire தனது புது காதலனுடன் தனது உ றவு குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்துள்ளார். இதனை எதிர் முனையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்த claire யின் பழைய கணவன் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு மனம் உ டைந்து விட்டார்.

மேலும், இறுதியில் ஐயோ நான் அந்த குறுஞ் செய்திக்கு பதில் அளிக்க வில்லையே என போனை பார்த்த claire தனது முன்னாள் கண வருக்கு போன் அழைப்பு சென்றி ருப்பதை பார்த்து அ திர்ச்சியும் ம ன உ ளைச்சலுக்கு அடைந்துள்ளார். உ டனே தனது முன்னாள் கணவரிடம் ம ன்னிப்பு கேட்பதற்காக அவரது வீட்டுக்கு ஓடியுள் ளார்.

ஆனால் அவர் அங்கு இல்லை. அந்த வீட்டில் இருந்த நபர் ஒருவர் Gareth-யின் நண்பர் வெளியூருக்குச் சென்றிருப்பதால் அவரின் வீட்டைக் கவனித்துக் கொள்ள Gareth அங்குச் சென்றிருப்பதாக அந்த நபர் கூறியுள்ளார். அவர் கூறிய இடத்திற்கு claire சென்று பார்த்த போது காரெத்  ம து  போ தையில் நீச்சல் குளத்தில் ம யங்கிக் கிடந்துள்ளார்.

உடனே அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில் அவர் ஏற்கனவே இ றந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அவர் க டுமையான ம ன அ ழுத்ததால் இ றந்திருக்கலாம் என  மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனை கேட்டு நொ றுங்கிப் போன claire, தனது த வறான தொலைபேசி அழைப்பினால் Gareth இ றந்து விட் டார் என அ ழுது பு லம்பியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.