नेपाल टेलिभिजन (NTV) को विभिन्न पदको लिखित परीक्षा मिति/केन्द्र तालिका प्रकाशित

समाचार

नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी) को विभिन्न पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तालिका प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published.