இரவு தூங்கும் முன் ஒரே ஒரு பூண்டு பல்லை உங்கள் வீட்டு கழிவறையில் தூக்கி போடுங்க..!! அடுத்த நாள் மிகப்பெரிய ஆச்சர்யத்த பார்ப்பீங்க..!!

இரவு தூங்கும் முன் ஒரே ஒரு பூண்டு பல்லை உங்கள் வீட்டு கழிவறையில் தூக்கி போடுங்க..!! அடுத்த நாள் மிகப்பெரிய ஆச்சர்யத்த பார்ப்பீங்க..!!

ஆரோக்கியம்

பூண்டு சமையலைத் தவிர பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்க கூடிய அதி சக்திவாய்ந்த உணவு பொருள். இப்படிப்பட்ட பூண்டு க.ழி.வ.றையில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும். இப்போது ஒரு பல் பூண்டு கொண்டு க.ழி.வ.றையை எப்படி சுத்தம் செய்வதென்பதைக் காண்போம்.

பூண்டை எப்படி சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்துவது?

க.ழி.வ.றையை சுத்தம் செய்ய பூண்டு பல்லை இரண்டு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். இரவு தூங்கும் முன் ஒரு பல் பூண்டை நன்கு தட்டி க.ழி.வ.றையில் போட்டு, இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் எழுந்ததும் நன்கு தேய்த்து க.ழு.வினால் க.ழி.வ.றையில் உள்ள கி.ரு.மிகள் அ.ழி.ந்.துவிடும். நீரானது நன்கு கொதிக்க ஆரம்பித்ததும், அதில் பூண்டுகளை பொடியாக நறுக்கிப் போட்டு நன்கு கொதிக்கும் போது அடுப்பை அணைத்து, 15 நிமிடம் மூடி வைக்க வேண்டும்.

அதன் பின் அந்நீரை வடிகட்டி, அதை இரவு தூங்கும் முன் க.ழி.வ.றையில் ஊற்றி இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் தே.ய்த்து கழு.வ வேண்டும். க.ழி.வ.றை சுத்தமாக து.ர்.நா.ற்றமின்றியும், பா.க்.டீரியாக்கள் இல்லாமலும், கறை ஏதும் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டுமானால் இந்த வழிகளை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை மேற்கொள்ளுங்கள். இதனால் க.ழி.வ.றையில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.