“சொல்ல வார்த்தை இல்லை அவ்ளோ அ ழகு.. இ ளசுகளின் தூ க்கத் தை கெ டுத்த நிவிஷாவின் அழகான வீடியோ …!!

வீடியோ

சும்மாவே எல்லாருக்கும் கண்ணு அங்க தந் இருக்கும் அதுவும் இவங்கள பாத்தா சொல்லவே வேண்டாம்.தமிழ் திரை உலகில் முதல் முதலாக சின்ன சின்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் தான் ந டிகை நிவிஷா. இவர் ஒரு ந டிகை மட்டும் அல்லாமல் தொகுப்பாளராகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.“சொல்ல வார்த்தை இல்லை அவ்ளோ அ ழகு…” – இ ளசுகளின் தூ க்கத் தை கெ டுத்த நிவிஷாவின் அழகான வீடியோ …!!

இவ்வாறு பிரபலமான நமது ந டிகை தமிழ் திரை உலகில் முதன்முதலாக “ஈரமான ரோஜாவே” என்ற சீரியல் மூலம் தான் நடித்த பிரபலமானார் அந்த வகையில் இவர் நடித்த இந்த சீரியலை இவருக்கெனவே பார்க்க ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட மே இருந்தார்கள்.

பொதுவாக திரையுலகைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு ந டிகைகள் தன்னுடைய கே ர க் ட ரை வேறு மாதிரி காண்பிப்பார்கள் அது போலவே நிஜத்திலும் வேறு மாதிரி இருப்பார்கள். அந்த வகையில் சீரியலில் வி ல் லி யா க காட்சியளித்த நமது ந டிகை இணையத்தில் க வ ர் ச் சி சூ றா வ ளி யா க நடித்திருந்தார்.

சீரியலை விட்டு வெளியேறினாலும் அவர்களை விடாமல் து ர த் து ம் ரசிகர்கள் கூ ட் ட ம் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. அதுபோலத்தான் தற்போது சீரியல்களில் இருந்து இரண்டு வருடமாக ஒ து ங் கி இருக்கும் நிவிஷாவிற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் கூ ட் ட ம் சேர்ந்துள்ளது.

அந்த வகையில், தன்னுடைய கூந்தல் அழகுகள் ஆட, அழகான வீ டியோ ஒன்றை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் தூ க் க த் தை கெ டுத்துள்ளார். “கா ட்டுத்த னமான க ட்டழகு…” என்று இதை பார்த்த ரசிகர்கள் க மெ ண் ட் செய்து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.