தேவதை மாதிரி தா வ ணி போட்டாலும் அத மட்டும் மறைக்க முடியலயே…! சூ டே த் தி ய யாஷிகா ஆனந்த்…!!!

திரையரங்கம்

பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் யாஷிகா ஆனந்த். பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளிறியதும் க வர்ச்சி போ ட் டோ ஷூ ட் மூலம் ரசிகர்களிடையே மீண்டும் தன்னை நினைவுபடுத்தி தனக்கென ஒரு கூ ட்டத்தை சேர்த்தார்.

பின்னர் சினிமா வாய்ப்பும் இருக்கு கிடைத்தது. இ ரு ட் ட றை யி ல் “மு ர ட் டு கு த் து” படத்தில் க வர்ச்சி கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். மேலும் சில படங்களிலும் க மி ட் டா கி நடித்து கொண்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு இ ரவு பா ர் ட் டி முடித்து வரும் வழியில் கார் வி ப த் து ஏற்பட்டது, இதில் யாஷிகாவின் தோ ழி ச ம்பவ இடத்திலேயே இ ற ந் து விட, யாஷிகா ப ல த் த கா யங்களுடன் சி கி ச் சை பெற்று வந்தார். தற்போது சி கி ச் சை யை முடிந்து நடக்கும் நிலையில் உள்ளார் யாஷிகா.

இழந்த க் ளா ம ரை மீண்டும் கொண்டு வந்து ஹா ட் போ ட் டோ ஷூ ட் எடுத்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் வெளியிட்டு வரும் புகைப்படங்களை பார்த்து கா லு உ டை ஞ் சு ம் தி ருந்தலையா என்று தி ட் டி ய படி கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள் நெ ட் டி செ ன் க ள்.

இந்நிலையில் தற்போது பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு பா வா டை தா வ ணி யி ல் ட் ர டி ஷ ன ல் தேவதையாக போ ஸ் கொடுத்து ரசிகர்களை க வ ர் ந் தி ழு த் து ள் ளா ர். இதனை பார்த்த சில நெ ட்டிசென்கள் “தா வ ணி போட்டாலும் அத மறைக்க முடியலயே” என கு சு ம் பா க க மெ ண் ட் அ டித்து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.