காஸ் சிலிண்டரினை பயன்படுத்தி சமைக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு மிக முக்கிய அறிவிப்பு..!! முடிந்தவரை எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்..!

வீடியோ

இது ஒரு மிக எ ச்சரிக்கைப்ப திவு..!! ஒரு பெண் தன் சமையல் அறையில் கியாஸ்(Gas Stove )அடுப்பில் சமையல் செய்து கொண்டு இருக்கும் போது பக்கத்தில் பாத்திரம் கழுவும் இடத்தில் சில கரப்பான் பூச்சிகளைக் கண்டாள்.உடனே அவள் பூச்சிக் கொ ல்லி ம.ருந் தை அ டித் து தெளித்தாள்..காஸ் சிலிண்டரினை பயன்படுத்தி சமைக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு மிக முக்கிய அறிவிப்பு..!! முடிந்தவரை எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்..!

அந்த ம ருந்தின் வே.கத்தால் அதிலுள்ள சில வகையான ரசாயனங்கள் கலந்து கியாஸ் சிலிண்டர் வெ டி.த்து அவள் மேல் 65% கா ய.ம் ஏற்பட்டது.அவளைக் கா ப்பாற்ற முயன்ற கணவர் மீதும் கா.ய ம் ஏற்பட்டது.இருவரும் மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.கணவர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.ஆனால் அந்த பெண் சிகிச்சை பலனின்றி ப ரிதா.பமாக இ .றந்து போ .னாள்.

அவள் இ றந்.தது கூட கணவனுக்கு தெரியாது.அதனால் எரிவாயு எரிந்து கொண்டு இருக்கும் போது பூ ச்சிக் கொ ல்லி மருந்துகளை தெளிக்க வேண்டாம் என்று எ ச்சரிக்கப் படுகிறது.இந்த செய்தியை படித்ததோடு விட்டுவிடாமல் மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ள பகிர்ந்து விழிப்புணர்வை தந்திடுங்கள்..நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.