மா ர டை ப்பால் பூ ட்டிய வீட்டுக்குள் அ ழுகிய நி லையில் இ றந்து கி டந்த இளம் நடிகர்!! பே ரதிர்ச்சியில் திரையுலகம்…!!

திரையரங்கம்

கடந்த சில மாதங்களாகவே திரையுலகைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் தி டீரென இ றப் புக்குள்ளாவது மற்ற பிரபலங்களுக்கு அ தி ர் ச்சியளித்து வருகின்றது. அந்த வகையில் தற்பொழுது வீட்டில் ச ட லமாக பிரபல நடிகர் கண்டெடுக்கப்பட்டது திரையுலகினரை அ திர் ச் சியில் உ றைய வைத்துள்ளது.

அந்த வகையில் ஹிந்தியில் வெளியாகிய ‘மிர்சாபூர்’ என்ற படத்தில் நடித்து மிகவும் பிரபலமானவர் நடிகர் பிரம்மா மிஸ்ரா. இவர் பல படங்களில் குணச்சித்திர வே டத்தில் நடித்துள்ளார். இவர் மும்பையில் தங்கி இருந்த வெர்சோவா என்கிற அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில், இருந்து து ர் நா ற்றம் வீ சுவதாக அவருடைய வீட்டின் அருகே இருந்தவர்கள் போ லீசில் பு கார் கொடுத்துள்ளனர்.

போ லீசார் அவரது வீட்டை சோ தனையிட்ட போது, பிரம்மா மிஸ்ரா இ றந்து அ ழு கி ய நி லையில் கி டப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் இவரது உடலை மீ ட்ட போ லீசார் பி ரேத ப ரிசோ தனைக்காக ஜூஹூவில் உள்ள கூப்பர் ம ருத்துவமனைக்கு அ னுப்பி வைத்த போது 36 வயதே ஆன பிரம்மா மிஸ்ரா மா ரடைப்பால் இ றந் துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் இவர் நவம்பர் 29 ஆம் தேதி, நெ ஞ்சுவலி வந்ததாக ம ருத்துவரிடம் சென்றுள்ளார். அதற்காக ம ருத்துவர் ப ரிந்துரைத்த ம ருந்துகளையும் எடுத்துக் கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னர் பாத்ரூம் சென்ற போது, மா ரடைப்பு ஏற்பட்டு இவர் உ யி ரி ழந்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

தற்போது இவரது தி டீர் ம றைவு குறித்து, இவருடைய சக நடிகர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் தங்களுடைய இ ரங்கலை தெரிவித்து வருகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.