ஜா க் கி ர தை! உ ள் ளா டையில் இந்த சிறிய தவறை செய்கிறீர்களா? பெரிய பாதிப்பு கூட வரலாம்..!!

ஆரோக்கியம்

உ ள் ளா டை என்றாலே மிகவும் ரகசியமான விஷயம் என்று பலருக்கும் தோன்றும். பொது வெளியில் அதைப் பற்றி பேசுவது கூட நா க ரீ கமாக இருக்காது என்று கருதுவார்கள்.நம் உடலோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் உ ள் ளா டைகள் விஷயத்தில் நாம் செய்யும் சில தவறுகள் நம்முடைய உடல் நலத்துக்கு கேடு வைப்பதாக மாறி விடுகிறது.சிலர் போட்ட உ ள் ளா டையையே மீண்டும் மீண்டும் போடுவார்கள். அதுவும் லாக் டவுன் நேரத்தில் போட்ட உ ள் ளா டையைத் துவைக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது பாக்டீரியா, பூஞ்சைத் தொற்றுக்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

சிலர் உ ள் ளா டையை துவைத்தும் சரியாக காய வைப்பது இல்லை. வெளியில் வெயிலில் காய வைத்தால் மற்றவர்கள் பார்த்துவிடுவார்கள் என்று வீட்டுக்குள், குளியல் அறைக்குள் காய வைத்து மடித்து வைத்துவிடுவார்கள். இதனால் உ ள் ளா டையில் பூஞ்சை, பாக்டீரியா வேகமாக வளரும். வெயிலில் உலர்த்தி பயன்படுத்துவது நல்லது.

சிலர் வியர்க்க வேலை செய்த பிறகு உ ள் ளா டைகளை மாற்றாமல் அப்படியே இருப்பார்கள். வியர்வை காரணமாக பாக்டீரியா உள்ளிட்ட கிருமிகள் செழித்து வளரும். இது அரிப்பு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை பி ற ப் பு றுப்பு பகுதியில் ஏற்படுத்திவிடும்.சிலர் மிக இறுக்கமான உ ள் ளா டை கள் அணிவார்கள். இதுவும் தவறானது. இறுக்கமான உ ள் ளா டை அணிவது சருமத்தில் அ ரி ப் பு உள்ளிட்ட பிரச்னையை ஏற்படுத்தலாம்.

மேலும் பி ற ப் பு று ப்பு பகுதிக்கான ரத்த ஓட்டத்தையும் தடுத்து நிறுத்தலாம். அந்த பகுதி நரம்புகள் மீது அதீத அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். இது வேறு வகையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திவிடும்.சிலர் ஃபேன்சியாக இருக்கும் என்று உடலுக்கு ஒவ்வாத சின்தடிக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட உ ள் ளா டை யை பயன்படுத்துவார்கள். இது சருமத்துக்கான காற்றோட்டத்தைத் தடுத்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

மேலும் இந்த மாதிரியான உ ள் ளா டை ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவதும் இல்லை. இதுவும் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வா ய்ப்பை அதிகரிக்கும். எனவே சருமத்துக்கு ஏற்ற, உ ள் ளா டை யைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.பெண்கள் பி ற ப் பு று ப் பின் மீது நேரடியாக படும்படி மெல்லிய உ ள் ளா டைகள் அணிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அது கிருமிகளை நேரடியாக கொண்டுபோய் சேர்த்துவிடும்.

மேலும் பி ற ப் பு று ப் பி ன் மீது காயங்களை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக கிருமிகள் உள்ளே செல்ல துணையாகி சிறுநீர்ப்பாதை நோய்த் தொற்று உள்ளிட்ட சில தொற்றுக்கு காரணமாகிவிடலாம். எனவே, எது சரியானதோ, ஆரோக்கியமானதோ அதை தேர்ந்தெடுத்து அணியுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.