உங்களின் திருமணத்தின் போது ஆண்களுக்கு மெட்டி அணிவதன் உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா?? நம் முன்னோர்கள் சொல்லும் உண்மை பாருங்கள்…!!

ஆரோக்கியம்

நமது காலாச்சாரத்தில் மங்கை-கள் சிறு வயது முதலே கொலுசு அணிவதும், கல்யாணத்திற்கு பிறகு காலில் மெட்டி அணிவதும் பொதுவாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், இதற்கு பின்னணியில் ஆரோக்கியம், பிரசவம் சார்ந்த விஞ்ஞான காரணங்களும் இருக்கின்றன. நமது காலாச்சாரத்தில் மங்கை-கள் சிறு வயது முதலே கொலுசு அணிவதும், கல்யாணத்திற்கு பிறகு காலில் மெட்டி அணிவதும் பொதுவாக இருந்து வருகிறது.

ஆனால், இதற்கு பின்னணியில் ஆரோக்கியம், பிரசவம் சார்ந்த விஞ்ஞான காரணங்களும் இருக்கின்றன. என்னதான் பெரும் அந்தஸ்து மற்றும் வசதி இருந்தாலும் கூட கொலுசு மற்றும் மெட்டி வெள்ளியில் தான் அணிய வேண்டும் என்பது நமது சம்பிரதாயம். வெள்ளி மங்கைகளின் கால் நரம்பினை தீண்டும்படி இருப்பது அவர்களது காலில் இருந்து மூளைக்கு செல்லும் முக்கிய நரம்பை தூண்டுகிறது, இதனால் மங்கைகளுக்கு பல ஆரோக்கிய நன்மை-கள் விளைகிறது.

பாரம்பரியம் – நகை-கள் அணிவது என்பது நமது பாரம்பரியத்தில் முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. தங்-கள், வெள்ளி நகை-கள் அணிவதன் மூலம் நம் உடலில் உள்ள முக்கிய வர்மப் புள்ளிகளைத் தூண்டிவிடப்பட்டு நம் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் பராமரிக்க உதவுகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.

வெள்ளி நகை – வெள்ளி நம் உடல் சூட்டை அகற்றி குளிர்ச்சியாக்கி ஆரோக்கியமளிக்கிறது. பொதுவாகவே ஆண்களை காட்டிலும் மங்கைகளுக்கு உடல் சூடு அதிகமாக காணப்படும். இதற்கு அவர்களது உடல்கூறு தான் காரணம். இதற்காக தான் சிறுவயதிலிருந்தே மங்கை குழந்தைகளுக்கு கொலுசு அணிவிக்கப்படுகிறது.

உணர்ச்சி – ஆண்களை விட மங்கை-கள்அதிகம் உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள . வெள்ளி கொலுசு குதிகால் நரம்பினை தொட்டுகொண்டிருப்பதால் குதிகால் பின் நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு செல்லும் உணர்ச்சிகளைக் குறைத்து கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் வெள்ளி கொலுசு அணிவதினால் அந்த நரம்பில் ஏற்படும் தூண்டுதல் மங்கைகளின் இடுப்பு பகுதியை உறுதியாகிறது. இதன் காரணத்தினால் தான் மங்கை-கள் வெள்ளிக் கொலுசு அணியக் கூறப்படுகிறது.

தங்கம் – தங்கம் என்று மட்டுமில்லாமல் முத்து, வெள்ளி போன்று பலவகையான நகை அணியும் பழக்கம் இருந்து வருகிறது. பொதுவாக எல்லா நகைகளையும் தங்கத்தில் அணியும் நாம், காலில் அணியும் நகைகளை வெள்ளியில் தான் அணிகிறோம்.

சம்பிரதாயம் – நமது கல்யாண சம்பிரதாயங்களில் மிக முக்கியமானது மெட்டி மாட்டுவது. முன்பு மெட்டி மாட்டுவது என்பது ஆண்களுக்கு மத்தியிலும் இருந்தது. காலப்போக்கில் ஆண்-கள் மெட்டி மாட்டுவது மறைந்துவிட்டது.

விஞ்ஞான காரணம் – மெட்டி என்பதை நமது முன்னோர்-கள் வெறும் சடங்காக மட்டும் வைத்திவிடவில்லை. மெட்டி அணிவது கல்யாணமான மங்கை என்பதன் அடையாளத்தையும் தாண்டி சில விஞ்ஞான காரணமும் இருக்கின்றன. இரண்டாவது விரல் – பொதுவாக மெட்டி இரண்டாவது விரல்லில் தான் அணிவார்-கள், அந்த இரண்டாவது விரல்லில் இருந்து ஒரு நரம்பு கருப்பை மூலமாக இதயத்திற்கு செல்கின்றது.

நன்மை-கள் – இந்த விரலில் மெட்டி அணிவதால் கருப்பை பலமாகிறது மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது. இதனால் மங்கை-கள் கர்ப்பக் காலத்தின் போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.