உங்களின் கை கால் ம றுத்துப்போ தல், பின்னங்கால் நரம்பு இ ழுத்தல் நரம்பு பிரச்சனை சரியாக இந்த வீடியோ பாருங்க..!

ஆரோக்கியம்

உங்களுக்கு கை கால் ம றுத்து போ தல் , முதுகு வ லி, மூட்டு வ லி இது போல பி ரச்சனை இருக்கா ? அப்போ க ண்டிப்பா இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு தான் . நரம்பு இ ழுத்தல், கை கால் மறு த்து போதல், பிர ச்சனைகளுக்கு இந்த தமிழ் மருத்துவ முறை ஒரு நல்ல தீர்வை கட்டாயம் குடுக்கும்

கீழ இருக்க செய்முறை வீடியோ பாருங்க – அதன்படி செய்து குடித்து வந்தால் பிர ச்ச னைக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் .கசகசா , ஆங்கிலத்தில் பாப்பி சீட்ஸ் எனப்படும் பொருள் , மளிகை கடைகளில் கிடைக்கும் . இதை வீடியோவில் சொல்லியவாறு பாலில் சேர்த்து குடித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.