சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகர் இ ர வூடு இ ர வாக மா ர டை ப்பா ல் தி டீ ரென் று ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க த றிய லும் திரையுலகமும் ரசிகர்களும் ..!!!

திரையரங்கம்

சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகர் இர வூடு இ ர வாக மா ர டை ப்பால் தி டீ ரென்று ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க த றிய லும் திரையுலகமும் ரசிகர்களும் ..!!!

து ர் த ர் ஷ னில் ஒளிபரப்பான ராமாயணம் தொடரில் ரா வ ண னா க நடித்த அரவிந்த் தி ரி வே தி மா ர டை ப்பா ல் கா ல மா னார்.

ராமானந்த் சாகர் இயக்கத்தில் 1987 ஆம் ஆண்டு உருவான தொடர் ‘ராமாயணம்’.

இந்த தொடரில் ரா வ ண னா க நடித்தவர் அரவிந்த் திவேதி, தொடர்ந்து இந்தி, குஜராத்தி படங்களில் நடித்து வந்தார்.

தற்போது 82 வயதான நி லை யில், மும்பை காந்திவிலியில் வசித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் நே ற் றி ரவு தி டீ ரெ ன மா ர டை ப்பு ஏற்பட ப ரி தா பமா க உ யி ரி ழந் தார்.

கடந்த சில நாட்களாகவே உ ட ல் நிலை ச ரியி ல்லா மல் இருந்ததாகவும், மா ர டைப் பு ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களில் உ யி ர் பி ரிந் ததா கவும் அவரது உ ற வினர் தெரி வித்து ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.